TKP HEADLINE

หมี่กระโทก


หมี่กระโทก เป็นอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อรายการหนึ่ง ของอำเภอโชคชัย จะเรียกว่าเป็นเมนูเด็ดก็ว่าได้ ยิ่งถ้าได้ ส้มตำ ไก่ย่างท่าช้างมาร่วมวงด้วย วิเศษสุด ๆ ไปเลย หมี่กระโทกนั้น ชื่อว่า หมี่ แต่ความจริงแล้วเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ผัดหมี่กระโทก นั้นเป็นอาหารท้องถิ่น หน้าตาคล้ายกับผัดไทยแต่ไม่เหมือนซะทีเดียว ในขณะที่ผัดไทยใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ผัดหมี่กระโทกจะใช้เส้นเฉพาะทางของตัวเอง ก็คือ เส้นหมี่กระโทก คล้ายกับ เส้นจันทร์ ของจังหวัดจันทบุรี และวิธีการปรุงผัดหมี่กระโทกก็ไม่เหมือนกับการผัด ผัดไทย เพราะเครื่องปรุงจะน้อยกว่าผัดไทย อ่านต่อ

นายสง่า ด่วนรับรัมย์

 

นายสง่า ด่วนรับรัมย์ คือเกษตรกรที่นิยามตัวเองว่าเขาชาวนาธรรมดา แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ถ้าใครได้สัมผัสชีวิต แนวคิดและการลงมือปฏิบัติวิถีแห่งเกษตรแล้ว จะเข้าใจเลยว่า เขาคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เพราะเขาคือนักคิดค้น นักทดลอง และเป็นนักใฝ่ศึกษากับความจริงตามธรรมชาติ  เพื่อนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาศึกษาและทดลองมาปรับใช้กับชีวิต สง่า ด่วนรับรัมย์ บอกว่า “ชีวิตเกษตรกรมีทางเลือกและเราสามารถกำหนดตัวเองได้อย่างสง่างาม” อ่านต่อ

แห่เทียนเข้าพรรณษาวัดนอกวิเวกไวยฤทธิ์

 


การแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านานของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเพณี ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช เรียงร้อยสืบสานเรื่องราวดำเนินต่อกันมาจากโบราณจนถึงปัจจุบัน ด้วยพลังศรัทธาในพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงร่วมมือกันหล่อหลอมต้นเทียนขึ้นมาถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจวัตรตลอดระยะเวลา 3 เดือน อ่านต่อ

ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้นแบบนครวัด

 

ปราสาทหินพิมาย นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ยังเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของอณาจักรขอมที่ใหญ่โต และงดงามอลังการ เป็นแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่ ที่รอให้ชนรุ่นหลังได้มาเยี่ยมชม ศึกษา อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

 

เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ในสมัยโบราณ ในสมัยที่คนรุ่นเรานั้นเกิดไม่ทัน ส่วนมากจะเลือนหายไปตามกาลเวลา หากชนรุ่นหลังปล่อยปละละเลย ไม่สนใจถึงความทรงจำในอดีต ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้าง วัตถุ สิ่งเหล่านั้นก็จะสลายหายไปจากความทรงจำตามกาลเวลา ดังนั้นหากเรายังอยากให้ความทรงจำ ความรู้ ความรุ่งเรือง ในอดีตยังคงอยู่ จึงจำเป็นที่พวกเราต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราว พิพิธภัณฑ์ ก็เป็นสถานที่หนึ่ง ชึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเก็บรวบรวมเรื่องราวในอดีตให้อยู่ในความทรงจำของพวกเรา อ่านต่อ

ผู้ใหญ่สมบัติ โชติกลางศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2554 เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2551 แต่เปิดใช้จริง ๆ ก็คือ พ.ศ 2554 จุดมุ่งหมายคือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน เราก็จะไปจัดหากลุ่มต่าง ๆ   ที่มีอยู่ในชุมชน มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ   เราก็มารวบรวมแล้วก็มาอยู่ในศูนย์เรียนรู้บ้านเตย ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชน โดยการนำของนางสมบัติ โชติกลาง ผู้ใหญ่บ้านเตย  ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้ามาจัดการบริหารองค์กร โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นฐานของคน คือความรัก ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ มาบริหารจนเกิดผลสำเร็จ อ่านต่อ

คั่วหมี่พิมาย มาพิมายต้องได้กิน ชุมชน : อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

ในทุกชุมชนของสังคมไทย สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสังคม ชุมชนนั้น ๆ นอกจากจะเป็นประเพณี ศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดี นั่นก็คืออาหารการกินของคนในชุมชนนั้น ๆ อำเภอพิมาย ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีอัตลักษณ์ เฉพาะตัวในเรื่องอาหาร อำเภอพิมาย เป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง ประชาชนนิยมนำข้าวเจ้า มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และสามารถทำเป็นอชีพได้ นั่นก็คือ เส้นหมี่ อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand